09/03/2560 :
ประกาศผลสอบ ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560 ชั้น ม.1
09/03/2560 :
ประกาศผลสอบ ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560 ชั้น ม.4
09/03/2560 :
ประกาศผลการคัดเลือกโควตา(จัดแผนการเรียน)ชั้น ม.4และปวช1ปีการศึกษา2560
02/03/2560 :
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ ม.1 ปีการศึกษา 2560
02/03/2560 :
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ ม.4 ปีการศึกษา 2560
02/03/2560 :
แผนผังแสดงสนามสอบและห้องสอบ (ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2560