7/04/2561 :
ประกาศรายชื่อห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวช.1 ปีการศึกษา 2561
3/04/2561 :
ประกาศผลการคัดเลือกห้องเรียนปกติ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561
สถานที่มอบตัว คลิกที่นี่
3/04/2561 :
ประกาศผลการคัดเลือกห้องเรียนปกติ ชั้น ม.4 และปวช.1 ปีการศึกษา 2561
สถานที่มอบตัว คลิกที่นี่
3/04/2561 :
ประกาศผลการคัดเลือกโควตา(แผนการเรียน) ชั้น ม.4 และปวช.1 ปีการศึกษา2561
30/03/2561 :
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนปกติ ม.1 ปีการศึกษา 2561
แผนผังห้องสอบ
คลิกที่นี่
30/03/2561 :
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนปกติ ม.4 และ ปวช.1 ปีการศึกษา 2561
แผนผังห้องสอบ คลิกที่นี่
23/03/2561 :
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ)
23/03/2561 :
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ)
14/03/2561 :
ประกาศผลสอบ ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561 ชั้น ม.1
14/03/2561 :
ประกาศผลสอบ ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561 ชั้น ม.4
14/03/2561 :
ประกาศผลการจัดแผนการเรียน โควตา ปีการศึกษา 2561 ชั้น ม.4 และ ปวช.1
08/03/2561 :
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ ม.1 ปีการศึกษา 2561 แผนผังห้องสอบ คลิกที่นี่
   08/03/2561 :
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ ม.4 ปีการศึกษา 2561 แผนผังห้องสอบ คลิกที่นี่