11/04/2560 :
สถานที่มอบตัว นักเรียน ม.1 ม.4 และ ปวช.1 ปีการศึกษา 2560
11/04/2560 :
ประกาศรายชื่อ ห้องเรียนปกติ ชั้น ม.4 และ ปวช.1 ปีการศึกษา 2560
11/04/2560 :
ประกาศรายชื่อ ห้องเรียนปกติ ชั้น ม.1/1 - ม.1/4 ต้องเรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560
11/04/2560 :
ประกาศผลสอบ ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2560 ชั้น ม.1
05/04/2560 :
ประกาศผลการคัดเลือกห้องเรียนปกติ ชั้น ม.4 และปวช.1 ปีการศึกษา 2560
05/04/2560 :
ประกาศผลการคัดเลือกโควตา(จัดแผนการเรียน) รอบ 2 ชั้น ม.4และปวช1ปีการศึกษา2560
31/03/2560 :
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนปกติ ม.4 และ ปวช.1 ปีการศึกษา 2560
31/03/2560 :
แผนผังสนามสอบและห้องสอบ (ห้องเรียนปกติ) ม.4 และ ปวช.1
31/03/2560 :
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนปกติ ม.1 ปีการศึกษา 2560
31/03/2560 :
แผนผังสนามสอบและห้องสอบ (ห้องเรียนปกติ) ม.1
09/03/2560 :
ประกาศผลสอบ ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560 ชั้น ม.1
09/03/2560 :
ประกาศผลสอบ ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560 ชั้น ม.4
09/03/2560 :
ประกาศผลการคัดเลือกโควตา(จัดแผนการเรียน)ชั้น ม.4และปวช1ปีการศึกษา2560
02/03/2560 :
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ ม.1 ปีการศึกษา 2560
02/03/2560 :
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ ม.4 ปีการศึกษา 2560
02/03/2560 :
แผนผังแสดงสนามสอบและห้องสอบ (ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2560