รางวัล

คนดีประเทศไทย

กิจกรรม

ประกวดโครงงานคุณธรรม

กิจกรรม 

ราชพฤกษ์ชูช่อ

พิธีมอบเกียรติบัตร 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

พิธี

มอบประกาศนียบัตร

กิจกรรม

ตรุษจีนรุ่งโรจน์

พิธีมอบเกียรติบัตร

การแข่งขันประกวคลิปเชิงสร้างสรรค์

พิธีมอบเกียรติบัตร 

การแข่งขันโครงการยุวชนประกันภัย

พิธีมอบถ้วยและเงินรางวัล 

กีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด 

พิธีมอบเกียรติบัตร

ห้องเรียนสะอาด

ทัศนศึกษา 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ไมค์ทองคำเด็ก 

ช่องเวิร์คพอยท์

การประเมินศักยภาพ

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

กิจกรรม

Open House

ทัศนศึกษา 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โครงการอบรมค่ายคุณธรรม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คณะกรรมการสภานักเรียน

มอบถุงยังชีพให้กับนักเรียน

โครงการอบรมค่ายคุณธรรม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

พิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัล

การแข่งขัน A-math game

ขอยินดีต้อนรับ 

คุณครูจุฬาลักษณ์ กล้าหาญ

โครงการอบรมค่ายคุณธรรม

มัธยมศึกษาปีที่ 6และปวช.ปีที่ 3

พีธีมอบ

รางวัลและเกียรติบัตร วันคริสต์มาส

พิธีมอบรางวัลและประกาศนียบัตร

กีฬานักเรียนสุพรรณณิการ์เกมส์

การประเมิน

โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ

กิจกรรม

โครงการอบรมค่ายคุณธรรม

กิจกรรม 

 งานปีใหม่ให้กับนักเรียน

โครงการสร้างจิตสำนึก

ต่อสถาบันพระมหากษัตริย

กฏหมาย

การรับราชการทหาร

สุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ 5 

ประจำปีการศึกษา 2560

Christmas

Day

ขอต้อนรับคณะคุณครู

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์

การฝึกภาคสนาม

นักศึกษาวิชาทหาร

โครงการ

ทักษะชีวิต YCTCS

กิจกรรม

การแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

การแข่งขัน

A-math game

โครงการ

ก้าวคนละก้าว

โครงการ

เสริมสร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัย

พิธีทำบุญตักบาตร

ถวายเป็นพระราชกุศล

ทัศนศึกษา

มหกรรมในหลวงรักเรา

พิธีเปิด

คนเดิมบางรวมใจภักดิ์ รักในหลวง

นิทรรศการ

งานแนะแนวการศึกษาต่อ

กิจกรรม

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์

วันสมเด็จ

พระมหาธีรราชเจ้า

พิธี

มอบเกียรติบัตร

การฝึกภาคสนาม

หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ครั้งที่ 67

ทัศนศึกษา

ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โครงการ

ค่าย A-Math Game

 

มอบรางวัลการแข่งขันยุวชนประกันภัย

สำหรับปี 2560

 

โครงการ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ต้อนรับท่านผู้อำนวยการคนใหม่

นายวิโรจน์ ไชยภักดี

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2