นายวีรพนธ์ เหล่าต้น

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

สุขศึกษาและพลศึกษา

   
 
นายเจษฎา ไพศาลธรรม
นายชัยพล รุ่งโรจน์ธีระ
นายจักรวาล เข็มเงิน
นางสาวรติพร บุราณเดช