สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ ปีการศึกษา 2561

วันที่ 10 -11 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ได้เข้าร่วมการแข่งขัน

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่ม สพม.สุพรรณบุรี 3