สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

พิธีมุทิตาจิตให้เเก่คุณครูที่เกษียรอายุราชการ

วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ได้จัดพิธีมุทิตาจิตให้เเก่คุณครูที่เกษียรอายุราชการ โดยมีคุณครูทั้ง 4 ท่าน

ได้เเก่ 1.ครูธนู จันทร์ลอย 2.ครูจำนงค์ รักการดี 3.ครูกรองทอง เขียนทอง 4.ครูธนา กล้าเขตการ

โดยมีคณะผู้บริหารคณะครู เเละนักเรียนเข้าร่วมพืธีในครั้งนี้