สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 14 กันยายน 2561 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

โดยมี คุณสมเกียรติ ศีลาเจริญ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้ใหญ่ใจดีและคณะผู้บริหาร

คุณครูที่ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในครั้งนี้