สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

มอบเกียรติบัตรและของรางวัล การแข่งขันเกมส์ 24 และการแข่งขันเกมส์

วันที่ 14 กันยายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มอบเกียรติบัตรและของรางวัล ในการแข่งขันเกมส์ 24 และการแข่งเกมส์ Sudoku

ในกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์โดยมีนายวิโรจน์ ไชยภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

เป็นผู้มอบเกียรติบัตร เเละ รางวัลในครั้งนี้