สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

การเเข่งขันมหกรรมวิชาการ ระดับชาติกลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46 ICT

วันที่ 9-11 กันยายน 2561 คณะผู้บริหารโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย เเละตัวเเทนนักเรียน เข้าร่วมการเเข่งขันมหกรรมวิชาการ

ระดับชาติกลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46 ICT โรงเรียนในฝัน เเละเครือข่าย ณ โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี

โดยมีนายภิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี