สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 คณะครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย เเละ โรงเรียนอู่ทอง ได้ไปเข้าร่วมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

ที่ โรงเเรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เเละ นายบำรุง เสียงเพราะดี รอง ผอ.สพม9 เป็นประธานในพิธี