สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

การประเมินระดับประเทศ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ

วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยได้รับการคัดเลือกเข้ารอบการประเมินระดับประเทศ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งเเวดล้อม โดยกระทรวงสิ่งเเวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อมโดยคณะกรรมการประเมินระดับประเทศ

ตั้งเเต่เวลา 09.00-12.00 น.