สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

พิธีมอบเกียรติบัตร การประกวดเขตพื้นที่รักษาความสะอาด ประจำเดือนกรกฎาคม

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตร การประกวดเขตพื้นที่รักษาความสะอาดประจำเดือนกรกฎาคม 2561

โดยมีนายวิโรจน์ ไชยภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย เป็นผู้มอบในครั้งนี้