สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

พีธีทำบุญเพลพระสงฆ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561โดยมีคณะผู้บริหารคุณครูเเละนักเรียน

ร่วมพีธีทำบุญเพลพระสงฆ์ โดยมีนายวิโรจน์ ไชยภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยเป็นประธานในพิธี

(ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ facebook:ธรรมโชติ ศึกษาลัย)