สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย เเละกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

มีการแสดงพิธีเปิดอาทิ การเเสดงตะลุยอวกาศ,การเเสดงทางวิทยาศาสตร์,การประกวดเทพีรีไซเคิล เเละการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์

ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยมี นายชลิต เชื้อเพชร รองฯฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย เป็นประธานในพิธี

(ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ facebook:ธรรมโชติ ศึกษาลัย)