สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

พิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 คณะผู้บริหารคุณครู เเละนักเรียนโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

พระภิกษุสงฆ์จำนวน10 รูป และได้ทำพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ บริเวณหน้าอาคาร 48 ปี

(ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ facebook:ธรรมโชติ ศึกษาลัย)