สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

กิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้ สู่ประชาคมอาเซียน

วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ได้จัดกิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้ สู่ประชาคมอาเซียน

Learning Bridge for ASEAN Community มีการแสดงพิธีเปิดของนักเรียน และการออกร้านอาเซียน นิทรรศการของนักเรียนระดับชั้นม.ปลาย

ช่วงเวลา 12:00 น.ได้มีการแข่งขันอาเซียนก็อตทาเลนต์ ซึ่งมีนักเรียนทั้งระดับชั้นม.ต้น และม.ปลายร่วมเข้าแข่งขันในครั้งนี้

โดยมี นายวิโรจน์ ไชยภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย เป็นประธานในพิธี

(ดูรูปภาพเพิ่มเติ่มได้ที่ facebook:ธรรมโชติ ศึกษาลัย)