สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

การรายงานผลการปฏิบัติงาน ครูผู้ช่วยตามหลักสูตรการเตรียมความพร้อม

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 ได้จัดการรายงานผลการปฏิบัติงาน ครูผู้ช่วยตามหลักสูตรการเตรียมความพร้อม

พัฒนาอย่างเข้มข้น ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยมีคณะผู้บริหาร เเละคุณครูเข้าร่วมรายงานผลในครั้งนี้