สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 4 สิงหาคม 2561กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดค่ายคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียน มัธยมมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 87 คน คุณครู 13 คน พี่เลี้ยง 12 คน

วิทยากรจากโรงเรียนกวดวิชาหมูน้อย จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เน้นการแก้ปัญหา และการทำงานเป็นทีม รับความรู้และความสนุกสนาน

โดยมี นางสาวณภัทร นรสิงห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ เป็นประธานในพิธี