สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

กิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสืออนุรักษ์สิ่งเเวดล้อม

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสืออนุรักษ์สิ่งเเวดล้อม ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย โดยมี นางสาวณภัทร นรสิงห์ รองฝ่ายบริหารงานวิชาการ เป็นประธานในพิธี