สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

การเยี่ยมชมกระบวนการถ่ายรายการเกมส์โชว์ “ชิงร้อยชิงล้าน”

วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ได้นำนักเรียน จำนวน 120 คน ร่วมชมกระบวนการถ่ายรายการเกมส์โชว์ “ชิงร้อยชิงล้าน”

ผลิตโดย บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่เวลา 14:00 น. - 21:00 น. ตลอดทั้งรายการ