สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

วันพุทธที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น.คณะผู้บริหารคุณครู เเละนักเรียนโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

พระภิกษุสงฆ์จำนวน10 รูป และได้ทำพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐

ณ บริเวณหน้าอาคาร 48 ปี