สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

ขบวนเเห่เทียนจำนำพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี

วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ได้เข้าร่วมขบวนเเห่เทียนจำนำพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี

โดยมีนักเรียนจำนวน 110 คน อยู่ในชุดการเเสดง ของอำเภอเดิมบางนางบวช และชมการเเสดง ชมการเเสดงจากอำเภอต่างๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี

(ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ facebook:ธรรมโชติ ศึกษาลัย)