สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

กิจกรรมค่ายเสริมความรู้สู่ประตูมหาวิทยาลัย

วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 ได้จัดกิจกรรมค่ายเสริมความรู้สู่ประตูมหาวิทยาลัย ณ หอประชุม 1 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

โดยมีคณะผู้บริหารคุณครูเเละนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีนางสาวณภัทร นรสิงห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการเป็นประธานในพิธี