สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

พิธีทำบุญถวายเพลพระสงฆ์

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561โดยมีคณะผู้บริหารคุณครูเเละนักเรียน

ร่วมพีธีทำบุญเพลพระสงฆ์ โดยมีนางสาวณภัทร นรสิงห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการเป็นประธานในพิธี

(ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ : facebook ธรรมโชติศึกษาลัย)