สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัด พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ

ให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล โดยมี นายเชี่ยวชาญ เทพกุศล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน เป็นผู้มอบในครั้งนี้