สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

โครงการเรียนรู้เกษตรกรรมทฤษฎีใหม่ รุ่นที่ 1

โครงการเรียนรู้เกษตรกรรมทฤษฎีใหม่ รุ่นที่ 1โดยมีตัวเเทนนักเรียนโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย โรงเรียนบ่อกรุวิทยา เเละโรงเรียนทุ่งเเฝกพิทยาคม

ได้เข้าฝึกอบรมระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2561ณ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย วันที่ 30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัดจันทบุรี

โดยมี ท่านสมเกียรยติ ศรีลาเจริญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีในครั้งนี้