สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

พิธีทำบุญถวายเพลพระสงฆ์

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561โดยมีคณะผู้บริหารคุณครูเเละนักเรียน

ร่วมพีธีทำบุญเพลพระสงฆ์ โดยมีนายชลิต เชื้อเพชร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไปเป็นประธานในพิธี

(ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ : facebook ธรรมโชติศึกษาลัย)