สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

กิจกรรม วันสุนทรภู่

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรม "วันสุนทรภู่ เเละวันภาษาไทยเเห่งชาติ

โดยมี ผู้อำนวยการวิโรจน์ ไชยภักดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมเเละร่วมชมการประกวดตัวละครในวรรณคดี

จินตลีลา เเละชมนิทรรศการประวัติสุนทรภู่ ณ หอประชุม 1 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย