สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

กิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก"ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมเเก้ไขปัญหายาเสพติด"

โดยมี นายวิโรจน์ ไชยภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะครูเเละนักเรียน