สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

กิจกรรม รณรงค์ต่อต้านการเล่นการพนันฟุตบอลโลก 2018

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรเดิมบางนางบวช

จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการเล่นการพนันฟุตบอลโลก 2018 ที่จะแข่งขันวันที่ 14 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม