สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

การประเมิน โครงการโรงเรียนปลอดขยะ

วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 คณะผู้บริหาร คุณยุทธดนัย แจ่มศรี นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ต.ท.กิจพัฒน์ เนียมประเสริฐ สารวัตรธุรการ

สภ.อำเภอเดิมบางนางบวช พร้อมด้วยคณะคุณครู นักเรียน ประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง รองประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินระดับภาค (สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค5) โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)

ประจำปี 2561 ด้วยความยินดียิ่ง ณ ห้องประชุมพระอาจารย์ธรรมโชติ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย