สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

พิธีมอบทุนการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 พิธีมอบทุนการศึกษา โดยพระมหาไพสิทธิ์ จิระวุฒโฒ รองเจ้าอาวาสวัดท่าช้าง เป็นผู้มอบทุนในครั้งนี้