สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

พิธีทำบุญวันก่อตั้งโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 พิธีทำบุญวันก่อตั้งโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ครบรอบ 52 ปี

ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ณ หอประชุม1 โดยมีคุณหมอนิยม เกียรติบรรลือ เป็นประธานในพิธี

(ดูรูปภาพเพิ่มเติ่มได้ที่ FB : โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย)