สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ช่วงบ่าย ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาคกลาง ภาคตะวันออก และระดับชาติ ณ หอประชุม 1

โดยมีนายวิโรจน์ ไชยภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย เป็นผู้มอบในครั้งนี้

(ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่Facebook:ธรรมโชติ ธรรมโชติ ศึกษาลัย)