สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

กิจกรรม ตรุษจีนรุ่งโรจน์

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรม "ตรุษจีนรุ่งโรจน์ ณ ธรรมโชติศึกษาลัย"

มีการแสดง และการออกบูธของนักเรียน โดยมี นายวิโรจน์ ไชยภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยเป็นประธานในพิธี

โดยผู้เข้าร่วมงาน สามารถถ่ายรูปมุมโปรด ภายในงาน แล้วโพสต์ติด Hashtag #tcscny61 พร้อมตั้งแคปชั่นโดนใจกรรมการ

และโพสต์ใน facebook: ศิล-ภาษา ธรรมโชติศึกษาลัย หรือInstagram: TCSCHINESEPROGRAM