สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันประกวคลิปเชิงสร้างสรรค์

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561นายวิโรจน์ ไชยภัคดี ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน

ที่เข้าร่วมการแข่งขันประกวคลิปเชิงสร้างสรรค์"ชีวิตดี๊ดี@รามคำแหง" ซึ่งผลการแข่งขัน การประกวดคลิป จาก 31 ทีม ทั่วประเทศไทย

รอบที่ 1 จาก 31 ทีม โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยได้ผ่านเข้ารอบ 10 ทีม สุดท้าย, รอบที่ 2 จาก 10 ทีม ได้ลำดับที่ 7