สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

พิธีมอบเกียรติบัตร การแข่งขันโครงการยุวชนประกันภัย

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561ได้มีการมอบเกียรติบัติ ให้กับนักเรียนที่เข้าแข่งขันโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ระดับจังหวัด :รางวัลชนะเลิศประเภทการแสดงศิลปะพื้นบ้าน :รางวัลชนะเลิศประเภทละครสั้น/หนังสั้น :รางวัลชนะเลิศประเภทเพลง

ระดับภาค :รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทการแสดงศิลปะพื้นบ้าน : รางวัลชมเชย ประเภทละครสั้น/หนังสั้น : รางวัลชมเชย ประเภทเพลง

โดยมี นายวิโรจน์ ไชยภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย เป็นผู้มอบในครั้งนี้