สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

พิธีมอบถ้วยและเงินรางวัล กีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561ได้มีการมอบถ้วยและเงินรางวัล ให้กับนักเรียนที่เข้าแข่งขัน "กีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด"

ระหว่างวันที่ 11 - 31 มกราคม 2561ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

โดยมีนายวิโรจน์ ไชยภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย เป็นผู้มอบในครั้งนี้