สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

ทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ไปทัศนศึกษาที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี และหาดชะอำ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี