สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

พีธีมอบรางวัลและเกียรติบัตร วันคริสต์มาส

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้มีการมอบรางวัลและเกียรติบัตร

ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวด การ์ดวันคริสต์มาส และการประกวดซานต้าและแซนตี้