สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

สุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2560

รายการที่ 1.ทีมฟุตซอลรุ่นอายุไม่เกิน U18 TCS. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

และทีมฟุตซอล U15 TCS. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

รายการที่ 2.รองชนะเลิศการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลสุพรรณิการ์เกมส์ 14-18 ธันวาคม 2560

รายการที่ 3.เซปักตะกร้อ รองชะเลิศอันดับ1 รุ่น 18 ปี หญิง และรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่น 18 ปี ชาย

6-13 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

รายการที่ 4.เทเบิลเทนนิส รางวัลรองชนะเลิศคะแนนรวม 15 ปี ชาย,หญิง

รางวัลชนะเลิศคะแนนรวม 18 ปี ชาย,หญิง รวม 4 ถ้วย