สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

การแข่งขัน A-math game

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ได้จัดการแข่งขัน A-math game รอบแรกในระดับชั้น ม.ปลาย