สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

โครงการ ก้าวคนละก้าว

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560 นายวัฒนา ยั่งยืน นายอำเภอเดิมบางนางบวช พร้อมด้วย หน่วยงานราชการ

คณะคุณครูและนักเรียนโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยประชาชนชาวเดิมบางนางบวช ได้เข้าร่วมกิจกรรม ก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ

เบตง-แม่สาย 1 พฤศจิกายน- 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560ในโอกาสนี้ทางโรงเรียนได้ มอบเงินสนับสนุนให้กับโครงการ ก้าวคนละก้าว

เป็นจำนวนเงิน 46,051 บาท ณ ปั๊ม ปตท. ฟอร์บีโลจิสติกส์ เขาพระ