สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

ความสุขจากพ่อ สู่พื้นแผ่นดิน ในวันอังคารที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2560 นายอำเภอเดิมบางนางบวช หัวหน้าส่วนราชการ และ ผู้อำนวยการโรงเรียน

ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในเวลา 07:00 น.

ณ บริเวณตลาดดาว อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี