สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้จัดพิธี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2560

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตเเห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายวิโรจน์ ไชยภักดี เป็นประธานในพิธี

ณ อาคาร 48 ปี โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย