สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

พิธีมอบเกียรติบัตร

กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตร

ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบาสเก็ตบอล3x3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2รอบคัดเลือกภาค2 ณ จังหวัดอ่างทอง