สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ได้มีการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

โดยหน่วยการแข่งขัน สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี 3 ณ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

(ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ : FB โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย)