สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

ต้อนรับท่านผู้อำนวยการคนใหม่ นายวิโรจน์ ไชยภักดี

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ได้จัดพิธีการต้อนรับท่านผู้อำนวยการคนใหม่ นายวิโรจน์ ไชยภักดี

ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

พร้อมคณะครูนักเรียนและผู้มีเกียรติทุกท่านให้การต้อนรับ ด้วยความยินดียิ่ง

(ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ facebookโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย)