สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

ทัศนศึกษาของกลุ่มสาระสังคมศึกษา

วันที่ 9 กันยายน 2560 นักเรียนระดับชั้นม.6 เเละ ปวช.3

ทัศนศึกษาของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ที่ชลบุรีสวนนงนุช,หาดจอมเทียน