สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ทำพิธีส่งมอบบ้าน

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2559 เวลา 09.00น. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ทำพิธีส่งมอบบ้าน

พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเช่นเครื่องนอน พัดลม มูลค่า 250,000 บาท ให้กับเด็กหญิงบุษกร สุวรรณ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยและยังได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 30 ชุด พร้อมข้าวสารให้กับชาวบ้าน โดยมีนายจิรศักดิ์ ชำนาญภักดี

นายอำเภอสามชุกเป็นประธานในพิธี นายบำรุง เสียงเพราะดี รอง ผอ.สพม.9 เป็นตัวแทนสพม.9

กล่าวต้อนรับและขอบคุณ นายสมเกียรติ กู้เกียรติภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยและคณะครูเป็นผู้ประสานงาน