สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

ตอนรับรองผู้อำนวจการคนใหม่

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เวลา 13.00น. โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คุณสมเกียรติ ศีลาเจริญประธานกรรมการ พร้อมด้วยท่านผู้อำนวยการ สมเกียรติ กู้เกียรติภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ต้อนรับนางสาวณภัทร นรสิงห์ และนายทินพันธ์ บุญธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียน